tình hình là mới đổi sang em nokia n82, có bác nào có chương trình gì chạy máy này hay không, cho em xinnnnnnnn:sun:,ai có theme,cho em xin lun