Mình cần 1 con pda khỏe một tí ,pin dai một tí ,chu yếu dùng để đọc văn bản hay dùng từ điển ,giá tầm <600$, bro nào co kinh nghiệm giúp mình với!!!!!