Người dùng có thể sử dụng động tác mở/khép 2 ngón tay để phóng to/thu nhỏ, vuốt để xóa hoặc lưu trữ một thông điệp gửi tới.

Zoom bằng 2 ngón tay là tính năng được mong đợi nhất trong Gmail cho Android, với hơn 1600 lần bình chọn trên cơ sở dữ liệu theo dõi lỗi của Android.

Màn hình About Gmail nói rằng, đây là phiên bản Gmail 4.2. Tính năng mới quan trọng "vuốt để xóa/lưu trữ”, sẽ cho phép bạn chạm vào email, vuốt sang bên và làm nó biến mất khỏi hộp thư đến (inbox) của bạn.

Tính năng “vuốt để xóa/lưu trữ” có thể cấu hình được, có các tùy chọn "No effect", "Archive or delete", "Always Delete", cho phép bạn thay đổi cách vuốt của mình, mặc định là "Archive or delete".

Và đây là tính năng thú vị nhất: giờ đây bạn có thể báo cáo một tin nhắn là lừa đảo.

Bạn có thể xem hiệu quả tính năng này và tính năng mới vuốt để xóa hoặc lưu trữ một email trong video sau:

B.Đ.Vinh