Godaddy promo code mã quảng cáo Feb 2013:. COM chỉ $ 1,99
ĐẶC BIỆT! COM chỉ $ 1,99. *! Bổ sung. Com chỉ $ 7,99 * mỗi năm! ICANN cộng với lệ phí $ 0,18 cho mỗi tên miền mỗi năm. $ 1,99 giá tốt cho năm đầu tiên của một COM mới hoặc chuyển giao cho mỗi khách hàng.. COMS năm bổ sung hoặc có thể được mua với giá 7,99 $ mỗi năm. Giảm giá không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ cung cấp hay quảng cáo khác. Khách hàng không có thể sử dụng thẻ quà tặng, Store-tín dụng, PayPal ® hoặc AliPay mua lại đề nghị này. Giảm giá của bạn sẽ được áp dụng trong giỏ hàng của bạn. Sau thời hạn mua ban đầu, sản phẩm giảm giá sẽ gia hạn ở tốc độ đổi mới hiện nay đó.