Nhiều chủ sở máy tính Macbook Air cho biết nhận được thông báo về bản nâng cấp nhỏ khắc phục một số lỗi nhỏ trong thiết bị. Ngoài ra hiện tượng đứt kết nối Wifi, bản cập nhật còn sửa chửa trục trặc, phần mềm Adobe Photoshop thỉnh thoảng gây ra tình trạng đứt kết nối. Hiện tượng phát âm thanh lạ cũng được khắc phục.

MacbookAir (phiên bản Mix 2013) có phần mềm mới v1.0 cho tải về từ trang hỗ trợ của Apple với dung lượng 3,35 MB. Apple chưa cho tải phần mềm này trực tiếp từ Apple Store. Apple cũng đưa ra bản nâng cấp phần mềm Airport Utility nhằm khắc phục các khó khăn khi kết nối Wifi
Nguồn sohoa