​​
BlackBerry đang làm việc để sửa lỗi Heartbleed, lỗ hổng mới được phát hiện OpenSSL có khả năng cho phép người khác đăng nhập và lấy thông tin cá nhân và mật khẩu trong máy chủ. Họ đang tập trung để khách hàng sử dụng BBM được bảo mật nhất. Scott Totzke - SVP BlackBerry đưa ra các mối nguy hiểm mà lỗ hỏng này có thể gây ra.

"Mức độ rủi ro ở đây là rất nhỏ", bởi vì công nghệ bảo mật của BlackBerry sẽ gây khó khăn cho một hacker để thành công trong việc đạt được dữ liệu thông qua một cuộc tấn công.

"Đó là một cuộc tấn công rất phức tạp mà đã được hẹn giờ trong một cửa sổ rất nhỏ," ông nói thêm rằng điều này sẽ giúp bảo vệ thông tin của bản trước khi họ đưa ra một bản sửa lỗi mới.

Và các bạn cứ yên tâm, BlackBerry là một thiết bị rất bảo mât, và họ sẽ cố gắng để bảo vệ những thông tin của khách hàng.
Theo TR​