Hơn 40 năm đã trôi qua, khó thể hình dung rằng chiếc điện thoại di động (mobile phone) đã phải trải qua rất nhiều cải tiến về công nghệ, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Mời bạn cùng xem bản Infographics bên dưới.

Theo bongdaplus​