[**********]Khi RatedRR bắt tay thực hiện 6 cách khác nhau để phá hủy iPhone 6 mới, họ đã nghĩ rằng điện thoại này sẽ có cơ hội chiệu đựng được ít nhất 2 trong số những bài kiểm tra.
Ngày thứ 3 kiểm tra không phải kì lạ như sử dụng nito lỏng, hay pha trộn một thứ gì đó, ở đây chỉ kiểm tra theo cách cũ kiểm tra thả.Nước, bụi bẩn, và tất cả có được một cơ hội để kiểm tra độ bền iPhone 6 Plus.
Chúng tôi có ý nghĩ rằng bài kiểm tra này có thể là một trong những bài mà Rick Ryan nghĩ sẽ vược qua, Và thông qua hai phần kiểm tra đầu tiên quay chậm lại, iPhone 6 Plus làm rất tốt trong bài kiểm tra của mình.
Điều này không mang đến sự ngạc nhiên cho bất kì ai. Chúng đều bị phá vỡ, chúng ta thường thấy chuyện này xảy ra, trong đó có một chiếc iPhone 6 và anh trai của nó, Plus 6, hoàn toàn bị vỡ nát.
Tất nhiên, những điều người dùng trông thấy khi phá vỡ là đã được nhìn qua 35.000 khung hình quay chậm mỗi giây, biểu hiện các dấu hiệu bài kiểm tra của RatedRR. Họ còn 3 thiết bị để thực hiện, họ sẽ làm gì tiếp theo.


Nguồn:Phonearena