đù đồ họa mà khung hình trên 60 fps luôn kìa, GPU con này cũng trâu thật