nhìn nó mỏng nhỉ ? không lồi như em 1020 và quan trọng là em ấy chụp hình ra sao thôi