[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Các phím tắt không chỉ giới hạn trên trình duyệt hay các phần mềm máy tính, mà đôi khi vẫn xuất hiện ở một số trang web để cải thiện tốc độ sử dụng và trải nghiệm cho người dùng. Mạng xã hội Facebook cũng không phải ngoại lệ.[/COLOR]

[COLOR=rgb(23, 23, 23)][IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/01/30/facebook-on-a-laptop-computer.jpg[/IMG][/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Dưới đây là một số phím tắt hữu ích trên Facebook mà bạn nên biết. Các phím tắt này hỗ trợ người dùng Facebook trên các trình duyệt khác nhau, với hệ điều hành nào bạn chỉ cần dùng đúng các phím tắt trên hệ điều hành đó.[/COLOR]
 • Internet Explorer cho hệ điều hành Windows: Alt + phím số

 • Chrome cho hệ điều hành Windows: Alt + phím số

 • Firefox cho hệ điều hành Windows: Shift + Alt + phím số

 • Safari, Firefox hoặc Chrome cho hệ điều hành Mac: Control + Option + phím số
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Sau đó bạn hỉ cần thay thế phím số bằng các số dưới đây là có thể đưa ra một số lệnh như sau:[/COLOR]
 • 0: Trợ giúp.
 • 1: Trang chủ.
 • 2: Dòng thời gian.
 • 3: Bạn bè.
 • 4: Inbox.
 • 5: Thông báo.
 • 6: Thiết lập.
 • 7: Nhật ký hoạt động.
 • 8: Giới thiệu.
 • 9: Điều khoản.
 • m: Tin nhắn mới.
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Bên cạnh đó, Facebook cũng sử dụng một số phím hỗ trợ chức năng giống nhau trên các trình duyệt như để cuộn lên cuộn xuống trên bảng tin (news feed) và các phím tắt để đăng, thích, không thích, bình luận và chia sẻ các câu chuyện trên bảng tin.[/COLOR]
 • J/K: Cuộn lên hoặc cuộn xuống trên bảng tin (news feed).
 • P: Đăng tin mới.
 • L: Thích hoặc không thích bài viết được chọn.
 • C: Bình luân bài viết được chọn.
 • S: Chia sẻ bài viết được chọn.
 • /: Mở tìm kiếm.
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Chúc các bạn thành công![/COLOR]