[COLOR=rgb(23, 23, 23)][IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/01/29/1024x1024sr.jpg[/IMG][/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Ở bài viết trước, diễn đàn đã hướng dẫn cho bạn đọc cách đặt mật khẩu cho file PDF trực tuyến bằng công cụ Smallpdf.[/COLOR]

[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Dưới đây là các bước thực hiện:[/COLOR]

[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Bước 1: Bạn hãy truy cập vào trang chủ Smallpdf ở địa chỉ dưới đây và chọn Unlock PDF.[/COLOR]
  • [COLOR=rgb(89, 133, 255)]Smallpdf.com - A Free Solution to all your PDF Problems[/COLOR]
[COLOR=rgb(23, 23, 23)][IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/01/29/11ccba.jpg[/IMG][/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Bước 2: Tiếp tục, bạn hãy nhấn Choose file để chọn file PDF hoặc kéo thả trực tiếp vào ô Drop PDF here(ngoài ra bạn cũng có thể thêm file PDF từ Google Drive hoặc Dropbox).[/COLOR]

[COLOR=rgb(23, 23, 23)][IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/01/29/2b4c45.jpg[/IMG][/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Bước 3: Check vào ô có nội dung "I pinky swear that...", sau đó nhấn Unlock PDF.[/COLOR]

[COLOR=rgb(23, 23, 23)][IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/01/29/3a43e4.jpg[/IMG][/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Bước 4: Nhập mật khẩu của file PDF và bấm Really unlock để tiến hành gỡ bỏ mật khẩu của file.[/COLOR]

[COLOR=rgb(23, 23, 23)][IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/01/29/431571.jpg[/IMG][/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Bước 5: Chờ ít phút để trang web tiến hành gỡ bỏ mật khẩu của file PDF, sau đó bạn hãy nhấn Download File Now để tải file PDF về máy tính.[/COLOR]

[COLOR=rgb(23, 23, 23)][IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/01/29/596fa2.jpg[/IMG][/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Lưu ý: đây là bài viết hướng dẫn cách gỡ bỏ mật khẩu chứ không phải cách bẻ khóa mật khẩu file PDF.[/COLOR]

[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Chúc các bạn thành công![/COLOR]