pin "trâu" đấy , nhưng con này còn màu sắc nào khác không anh ?