laptop của mình bị lỗi về h0tkey lạ lắm. khj mình gõ các phím M,J,k,L,U,I,O,7,8,9,0 thì nó chỉ hiện các hotkey của các phím này: ví dụ; M=0, J=1, K=2, L=3... nên mình 0 thể gõ được các chữ M,J,K,L,U,I...

bạn nào rành có thể help mình 0?

cáu hình lap của mình

ASUSTeK Computer Inc. - Eee - ASUS Eee PC 4G