Bà con ơi sao em xem máy check service tag nó ra thế này, lạ quá hỏi anh em coi sao ai biết giải thích cho mình với. Mình cũng ko giỏi tiếng anh
Service Tag:7XD0QH1 Change Service TagSystem Type:Latitude E6400Ship Date:11/19/2008Dell IBU:Americas
Keep Your Hard Drive ServiceDELL11/19/200811/19/2011: 1011
Next Business Day SupportUNY11/19/200811/19/2009: 281
Next Business Day SupportUNY11/20/200911/19/2011: 729
Client Gold Support / ProSupportDELL11/19/2008-11/19/2009 :281
Client Gold Support / ProSupportDELL11/20/2009-11/19/2011 :729