Trích dẫn Gửi bởi darkboy
giảm ghê ta, từ ping 17 giảm còn 9, mà mạng mạnh vậy ping thường có 17 thôi hả chơi lol max đã luôn
Ping 17 với 9 đâu khác nhau cái gì