• Thoát tất cả các phần mềm đang dùng
  • gõ lệnh "regedit" vào cửa sổ run của Windows 8 (mẹo nhanh các bạn có thể truy cập run bằng phím tắt Nút Windows + X => chọn Run).
  • Bạn cần cho quyền admin để hiệu chỉnh registry.
  • Tìm đến khóa sau:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\storahci\


[IMG]http://**********/attachments/windows8_ahci_storahci_registry-jpg.38455/[/IMG]

  • Bạn sẽ thấy 1 biến tên là: Error Control thay đổi giá trị mặc định của nó từ 3 thành 0.
  • Nhìn bên cột tay trái bạn sẽ thấy thu mục StartOverride chọn vào nó sau đó nhìn cột bên phải tìm biến tên là 0 hiệu chỉnh từ giá trị mặc định là 3 thành 0.
  • Reboot, vào BIOS chỉnh từ IDE sang AHCI, boot windows bạn sẽ thấy máy k báo lỗi boot thành công vào Windows 8, tuy nhiên bạn nên ép driver AHCI về driver download từ website của hãng (mặc định Windows 8 sẽ nhận là Standard AHCI) (Computer > manage > device manager > IDE ATA/ATAPI controllers)