ráng nhin đi, sắp ra dòng main có hỗ trợ USB 3.1 rồi đấy