Mình có con giga x99 soc force vs cpu 5820k có OC lên 4.5 nhưng vào win chỉ chạy 1200MHz cho chạy IBT, cpuz.... thì cũng chỉ có 1200 không lên nổi 3.2
Có bro nào biết lỗi này và cách xử lý chỉ cho mình với