Trích dẫn Gửi bởi ngvanmy
bro bench thử 3DMark 06 thử xem, mình mới mua 1 bộ như vậy mà bench được có 99 điểm (
Ông thần này rảnh dữ:lacdau: