ối vai vãi vãi , hình như đi kèm với con này là cái balo gì nữa mà