dàn của bác đẹp thất loa ngon quá tiếc là ở VN không có