Còn nhiều em hơn X1950Pro lắm:
X1900XL, X1900XT, X1950XT, X1950XTX, X1950XTX GDDR4 (em này trùm nhất, có 1 vài game Dx9 bench ngang ngửa với 8800GTS core G80)