VGA này lợi cho các quán internet chứ người dùng cá nhân thì không có lợi lắm. VGA tầm 4670 thì PCIex 2.0 chưa chắc đã cho nhiều sự khác biệt. Mà bác TLC_testlab sao không cho một cái giá cụ thể vậy ?