voltage khi OC quá cao, kit này thuộc dạng bình thường.