Sau khi danh sách 43 sản phẩm đề cử qua vòng sơ tuyển được công bố, BTC giải thưởng Sao Khuê đã nhận được khiếu nại và đơn kiến nghị của ông Đỗ Ngọc Quang, giám đốc Cty TNHH BuCA, đề nghị không xem xét trao giải thưởng Sao Khuê cho phần mềm kế toán MISA.
Còn lý do tại sao thì mời mấy bro xem tại đây:http://www.vnn.vn/cntt/2005/03/393257/