Lần đầu tiên LG tham gia vao thị trường PocketPC..
thông tin nhận đc từ msmobile..sản fẩm chạy trên băng tần CDMA dành riêng cho thị trường Korear .sản fẩm có sile keyboard ,2Mb camera,Sd...