TTO - Google vừa tung ra một trang web được thiết kế nhằm mục đích gia tăng chặt chẽ mối quan hệ của Google với các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở bên ngoài.
Trang web này sẽ cung cấp một số chương trình mã nguồn của Google và một sỗ diễn đàn thảo luận.
Vào ngày 17-3, Google đã tung ra trang web Google Code (http://code.google.com), trang web này đã được thiết kế trong vòng 6 tháng. Google cũng khiêm tốn thừa nhận là trang web này vẫn còn khá “đơn sơ” và hy vọng nó sẽ được phát triển mạnh hơn trong thời gian tới khi có sự tham gia của mọi người.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=70937&ChannelID=16 :hoanho: