P10713U Palm m100/m150/III/VII/Portable Keyboard (not Palm m130 Accessory)

P10713U Nhỏ gọi sử dụng tiện lơị khi bạn rời khỏi phòng làm việc của mình... Tha hồ mà Compose & respond to-email... v.v và các thứ khác nữa.