Phiên bản mới giao diện khá đẹp, hy vọng bản chính thức sẽ đẹp hơn nữa :gaicam:

source : http://www.winbeta.org/articles.php?action=show&id=15&perpage=1&pagenum=2