Một vài thứ trông hay..post

USB-finger liệu có gì hay hơn không nhỉ

Bà con cũng gần ipod

thằng này là một trong 100 phát minh lớn của thế kỷ...

Chuột for PPC..Chẳng biết dùng thế nào.

Vàng thiệt đó mấy pa!!

Hàng hiệu Vương gia gia

cái này em có!!

Lò nướng Oxi..
......v.v.