Trong khi Acer trung thành hâm mộ Ferrari thì HP vừa ký hợp đồng với LAnce AMstrong.. :degai: Ra đời series Laptop mới mang tên "Livestrong"
và tin tức đc thông báo là dùng AMD 64bit trên Base-device là dòng Dv1000(cái này mình mê ...)