Trong viễn cảnh sáng lạn của các cty chuyên sản xuất các thiết bị số cầm tay!!
Samsung đã nối gót theo các anh hào tên tuổi đưa ra thị trường thiết bị PDA với ưu điểm màn hình 5inch(dụ này phải chơi bóng rổ cho to tay..mới nắm đc)
Spec:
+Windows CE .NET 4.2
+CPU Xscale PXA 265 400Mhz :sorry:
+RAM 128(32MB user only)
+800 x 480 pixels.5inch 65K colour
+WIfi 802.11b.bluetooth V1.2
+jack phone 2.5(bắt chước cu HTC)
+1500 mAh Lithium Polymer battery(tuy vậy theo thử nghiệm của bản beta chỉ dùng 2h khi bật wifi và brightness fân nửa)
*thông báo của Samsung:"The Samsung NEXiO XP30 is scheduled for availability in Europe and North America in the first half of 2005, and is to sell in the $675 USD range"Khá đắt so những gì đem lại :kinhdi: