Móa , nó binned lên tới DDR700 lận :lay: , ban đầu cứ tưởng DDRII :sun:
Spec : 3-5-5-9-2T Vdimm 2.8-2.9V


http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1846&page=1