Chưa nghe thông tin gì về con này từ kênh thông tin chính thức của HP