hy vọng tạp chí sẽ thành công, chi tiết xem tại:
_http://www.hvaonline.net/forum/index.php?showtopic=46550&st=20