Sun Microsystem đang có chương trình đặc biệt cho phép khách hàng đang sử dụng server Dell dùng Chip Intel Xeon có thể đổi sang server Sun dùng chip opteron
" đổi bất kì sản phẩm Dell dùng chip Xeon nào ( 20% trade-up allowance off the list price===> đoạn này tui ko biết dịch làm sao :xauho: ) lấy Sun Fire x4100 hoặc x4200... Các model server mới này có hiệu năng gấp 1,5 lần Intel Xeon

Giá bán của Sun Fire x4100 là 2595 USD
và hệ thống Sun Fore X4200 đầy đủ là 7795 USD
_http://www.xbitlabs.com/news/other/display/20050914125338.html