_ Ặc ặc :kinhdi: nhìn vô cùng hầm hố.
http://www.guru3d.com/newsitem.php?id=3179
http://www.hardspell.com/news/showcont.asp?news_id=18160
(cái này tiếng Tàu, đọc hông hiểu )