// ráng đóng góp cho forum rồi qua bên mua bán đăng nhé
PS: ĐHBK khoa gì vậy em trai?