Sharp và Willcom giới thiệu một VGA Pocket PC Phone


sử dụng HĐH Window Mobile 5.0 dành cho Pocket PC Phone , giao diện tiếng Nhật. Được giới thiệu như là kẻ sát thủ của HTC Universal ,W-ZERO 3 có processor Intel XScale 416MHz , 64MB RAM, 128MB ROM, 3.7" VGA (480 x 640) colour screen, miniSD, mini-USB, một 1.33MP camera, 802.11b Wi-Fi, W-SIM support, bàn phím trượt QWERTY . Nhỏ hơn Universal, nặng 220g và kích thước 70mm x 130mm x 26mm .