giga cho ra đời seri main mới trên nền chipset 975x của intel
theo quảng cáo thì design 4 extreme oc
tích hợp sound blaster live
nguồn:http://www.guru3d.com/newsitem.php?id=3241