Trích dẫn Gửi bởi nntrung
con này so với ATI X800GT thì sao ta?
Rồi đó xem đi:
http://www.hkepc.com/hwdb/550xt6800xt-3.htm

Theo nhận xét cá nhân, 6800XT có vẻ trội hơn một chút, tuy nhiên tôi không thích thằng này và cả thằng X800GT, tôi chỉ quan tâm đến 6800GS hoặc X800GTO thôi.