TRIỂN LÃM ĐIỆN TỬ -TRUYỀN THÔNG -CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
EXHIBITION
THỜI GIAN : 08->11 THÁNG 12/2005
ĐỊA ĐIỂM : NHÀ THI ĐẤU PHÚ THỌ số 211 LÝ THƯỜNG KIỆT Q11 TP HCM


TRIỂN LÃM THIẾT BỊ NGHE NHÌN
TẠI TP HCM

THỜI GIAN :
từ 9h->19h 09->10 THÁNG 12/2005
ĐỊA ĐIỂM : KHÁCH SẠN NEW EPOCH 120 CÁCH MẠNG THÁNG 8,Q3, TP HCM

TẠI HÀ NỘI

THỜI GIAN : từ 9h->19h 16->17 THÁNG 12/2005
ĐỊA ĐIỂM : KHÁCH SẠN HOÀ BÌNH 27 LÝ THƯỜNG KIỆT , HÀ NỘI

:welcome::welcome::welcome: