Trích dẫn Gửi bởi nguoisg
hope so chứ cha nội ATI này trùm trễ hẹn
Nó làm ăn to thế thì trễ hẹn chỉ một lần là cung thôi chứ sao hơn được, lần trước căn bản có thằng CEO (hay PR gì đây) phát biểu linh tinh(toàn bốc phét:lacdau: ), đợt này sắp đến ngày ra rồi có thấy thông tin gì trước đâu :coimo: