Trước khi đi ngủ thấy cái này hay hay, chưa đọc gì hết, hông biết đã cũ chưa post lên cho anh em nè. Nếu thông tin cũ rồi thì thôi vậy he he, tui còn chưa kịp đọc nữa ặc ặc...:lele:
http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3&l2=0&l3=0&modelmenu=0&share=tx t/65nm