rớt cũng hư như thường ,còn mua chống sốc chống nước mà đủ để back up chắc nghèo luôn
tốt nhất với dung lượng lớn thì RAID 5 mà sài chơi 5-10 HDD hư cái nào quăng cái đó đút cái khác vào MIRROR lại:detien:
móa tiền bạc lại hao tổn nguyên khí nặng với cách trên---NO GOOD :beo: