Trích dẫn Gửi bởi Naturalism
cái này chắc chắn roài!
Có kết luận vội vã quá không bro. Còn theo tôi là tuyệt đối là KHÔNG
Source : http://www.3dnews.ru/video/geforce_7600gs_7600gt/index02.htm

Đâu phải cứ 7 là hơn 6 đâu. Mà 6800GS so với 6800GT chắc tự bro cũng trả lời được thằng nào mạnh hơn rồi.