Em thấy có con mới kìa, chíp và VGA là lõi kép. Giá cỡ 5000 USD = đắt nhất thế giới