Cái này hay đây, để về check lại xem cái ổ cứng ở nhà có thỏa mãn ko