đẹp xấu ko thành vấn đề,anh chỉ yêu cái "bên trong" của em thôi.
to Asami:cai main Abit nhìn cool quá,con này ko biết có chiến ko?